• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3a.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg

Dodatek aktywizacyjny

Świadczenie wypłacane osobie, która będąc bezrobotnym posiadającym prawo do zasiłku:

- podjęła z własnej inicjatywy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub

- podjęła zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy w wyniku skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Dodatek aktywizacyjny przysługuje od dnia złożenia wniosku. W przypadku złożenia wniosku przed dniem rozpoczęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej – dodatek przysługuje od dnia podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

 

Wysokość dodatku aktywizacyjnego:

- w przypadku podjęcia zatrudnienia z własnej inicjatywy dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 50% zasiłku dla bezrobotnych, przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek

Kwota dodatku przysługującego za cały miesiąc wynosi:

- 415,60 zł /brutto/; 386,60 zł /netto/ - dotyczy świadczeń przysługujących od dnia 01.06.2014r.;

- 411,80 zł /brutto/; 383,80 zł /netto/ - dotyczy świadczeń przysługujących do dnia 31.05.2014r.

- w przypadku podjęcia zatrudnienia w wyniku skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku dla bezrobotnych, przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

 

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:

  • skierowania bezrobotnego przez Powiatowy Urząd Pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane z Funduszu Pracy,
  • podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny,
  • podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego,
  • przebywania na urlopie bezpłatnym.

 

Wzór wniosku o przyznanie dodatku aktywizacyjnego

Wzór zaświadczenia

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie      ul. Ignacego Krasickiego 17A,  42-500 Będzin    insurance tel:(32)729 59 41

fax: (32)729 59 44

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce .